ΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
back Επιστροφή

Όροι Συμετοχής

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην ΔΡΑΣΗ
«Ένα με τα παιδιά»

Η ΔΕΗ, στο πλαίσιο της κοινωνικής της δράσης και προς ενίσχυση του εταιρικού κοινωνικού προφίλ, σας καλεί από 17/12/2021 έως και 07/01/2022 να συμμετέχετε χωρίς καμία απολύτως χρέωση ή επιβάρυνσή και να υποστηρίξετε την Δράση/πρωτοβουλία της «Ένα με τα παιδιά» τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις για τα παιδιά, προκειμένου να συνδράμουν στην οικονομική τους ενίσχυση.

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 • Μπορούν να συμμετέχουν πελάτες ή μη της ΔΕΗ.
 • Δεν υπάρχει καμία απολύτως χρέωση για τη συμμετοχή.
 • Κάθε συμμετοχή αντιστοιχεί σε δωρεά χρηματικού ποσού των δέκα ευρώ (10,00€) χωρίς καμία απολύτως χρέωση ή επιβάρυνσή του συμμετέχοντα.
 • Η συμμετοχή πραγματοποιείται όλο το εικοσιτετράωρο για το ως άνω χρονικό διάστημα στην ειδική φόρμα του δικτυακού τόπου www.dei.gr
 • Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος μόνο μία φορά.
 • Πολλαπλές συμμετοχές από το ίδιο πρόσωπο δεν καταγράφονται.
 • Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή, ο συμμετέχων πραγματοποιεί είσοδο στον ιστότοπο www.dei.gr
 • Με την είσοδο στην φόρμα της ιστοσελίδας, ο ενδιαφερόμενος καλείται να διαβάσει και να αποδεχθεί τους Όρους και Προϋποθέσεις.
 • Η αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων είναι απαραίτητη για την συμμετοχή του ενδιαφερομένου στην Δράση και συνεπάγεται την συναίνεση του ενδιαφερόμενου για την χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα εισάγει αποκλειστικά και μόνο για την χριστουγεννιάτικη ενέργεια και σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΔΕΗ η οποία είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο.
 • Τα προσωπικά δεδομένα που θα μπορεί να εισάγει ο ενδιαφερόμενος αφού θα έχει αποδεχθεί τους Όρους και προϋποθέσεις στα αντίστοιχα υποχρεωτικά πεδία θα είναι : όνομα, επώνυμο, email.
 • Η συμμετοχή είναι έγκυρη και καταγράφεται έπειτα από έγκριση και αποδοχή των όρων συμμετοχής στην ενέργεια «Ένα με τα παιδιά» από το συμμετέχοντα.
 • Περαιτέρω ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί προαιρετικά να επιλέξει την σχετική δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα «Συναινώ με την επεξεργασία και μελλοντική χρήση των προσωπικών μου δεδομένων εκ μέρους της ΔΕΗ για διαφημιστικούς σκοπούς με σκοπό την επικοινωνία και ενημέρωσή μου για ενέργειες και προϊόντα της ΔΕΗ , σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΔΕΗ η οποία είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο.
 • Η παροχή της ως άνω συναίνεσης δεν αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στην δράση.
 • Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν δηλώσει ότι επιθυμεί προαιρετικά να συγκατατεθεί σε μελλοντική χρήση των προσωπικών του δεδομένων για λήψη ενημερωτικών για διαφημιστικούς σκοπούς εκ μέρους της ΔΕΗ, τα προσωπικά του δεδομένα θα διαγραφούν μετά το πέρας της Δράσης.
 • Όλες οι έγκυρες δηλώσεις συμμετοχής έως 07/01/ 2022 θα συγκεντρωθούν για να υπολογιστεί το χρηματικό ποσό που θα διαθέσει εκ μέρους των συμμετεχόντων η ΔΕΗ.
 • Σε περίπτωση που το διαθέσιμο ποσό δεν επαρκεί, η ΔΕΗ θα συμπληρώσει το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται για να συγκεντρωθούν ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00€).
 • Το χρηματικό ποσό που θα διαθέσει η ΔΕΗ εκ μέρους των συμμετεχόντων, δεν δύναται να ξεπερνάει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00€) σε περίπτωση που υπάρχει αυξημένη συμμετοχή.
 • Ο Συμμετέχων οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία επικοινωνίας: όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).
 • Ο Συμμετέχων συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί την παρούσα ενέργεια για:
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΔΕΗ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει τα χρηστά ήθη, κοινωνικές αξίες, την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
  • ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
  • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
  • συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες
 • Ο Συμμετέχων συμφωνεί ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση και άλλοι συνεργάτες της ΔΕΗ δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το site ή την εφαρμογή.
 • Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.